Norweski sposób na dobrą służbę zdrowia

International Trade Administration /ITA podaje, że Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata, co znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na opiekę medyczną dla obywateli. Z wyjątkiem USA i Szwajcarii, wydaje więcej swojego PKB (10% /38 mld USD i 7200 USD w przeliczeniu na 1 obywatela rocznie) na opiekę zdrowotną niż jakikolwiek inne państwo na świecie. System medyczny zdominowany jest przez państwo pokrywające 85% całkowitych kosztów opieki zdrowotnej. Tymczasem od pewnego czasu kraj zmaga się ze wzrostem chorób przewlekłych i starzeniem się populacji. Do 2025 roku w Norwegii będzie o 40% więcej seniorów niż obecnie.

► Wyjeżdżasz do Norwegii i potrzebujesz translacji informacji lub dokumentów z języka polskiego na norweski lub z języka norweskiego na polski? Najprościej i najbezpieczniej skonsultować się z zawodowym tłumaczem.

Statistics Norway podaje, że:

Norwegia wydała 65 000 NOK na osobę na zdrowie w 2017 roku, o 2 000 NOK na mieszkańca więcej niż rok wcześniej. Wstępne dane za ten okres pokazują, że obecne wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły 342 miliardy NOK. Stanowi to 10,4% PKB.

Na przełomie 2013-2017 wzrost ich wysokości wyniósł ok. 1,4% rocznie. Inwestycje na cele zdrowotne natomiast ukształtowały się na poziomie ok. 21 miliardów NOK w 2016 roku.

Ile wydają na zdrowie?

Występują duże różnice w poziomie wydatków na zdrowie wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 • W 2016 roku wydatki na opiekę zdrowotną w Norwegii stanowiły 10,4% PKB, co oznacza spadek z 10,5% w stosunku do roku poprzedniego.

 • Według najnowszych dostępnych danych średnia OECD wyniosła 9% w 2016 roku, podczas gdy USA wydało na ten cel 17% , natomiast Turcja tylko 4%.

 • W krajach nordyckich stosunek wydatków na zdrowie do PKB w 2016 roku wahał się od prawie 9% w przypadku Islandii i 11% w przypadku Szwecji.

Według danych Statistics Norway w 2006 roku, w szczytowym okresie cyklu koniunkturalnego, norweski stosunek wydatków na opiekę zdrowotną do PKB wyniósł 7,9%. Udział wzrósł na kilka lat i przekroczył 10% w latach 2015-2017. Oprócz cyklu koniunkturalnego rozwój ten należy analizować w powiązaniu z rozwojem przemysłu naftowego i gazowego. Ze względu na spadek cen ropy i gazu, obecny PKB Norwegii spadł w latach 2014-2016. W połączeniu z jednoczesnym wzrostem obecnych wydatków na opiekę zdrowotną w Norwegii doprowadziło to do zwiększenia udziału kosztów na opiekę zdrowotną w PKB.

► Nieznajomość norweskiego to nie problem – jeśli potrzebujesz pomocy, udaj się do renomowanego biura tłumaczeń.

Na te usługi wydają najwięcej

Norweskie służby zdrowia są w dużej mierze tworzone przez rząd centralny i samorząd lokalny. Jednak prywatne korporacje i instytucje non-profit również produkują niektóre usługi zdrowotne. Dodatkowo niektóre usługi są importowane z zagranicy.

 • W 2015 roku wydatki na opiekę zdrowotną w Norwegii wyniosły 315 miliardów NOK.

 • Rząd centralny wyprodukował 69% tych usług i funkcji.

 • 25% norweskich usług opieki zdrowotnej opłaconych w 2015 roku było produkowanych przez prywatne korporacje lub importowanych z zagranicy, natomiast równoważny udział dla instytucji non-profit wynosił 6%.

Dane za Norwegian Institute of Public Health

Opieka lecznicza i rehabilitacyjna obejmuje usługi szpitalne, wizyty lekarskie, wizyty stomatologiczne i fizjoterapię. Stanowi największą część obecnych wydatków na opiekę zdrowotną, ok. 50% w 2017 roku.

 • Wszystkie kraje OECD wydają większość swoich bieżących wydatków na zdrowie.

 • Prawie 63% norweskiego zużycia tych usług zostało wyprodukowane przez rząd centralny.

 • Równoważny udział prywatnych korporacji w Norwegii i za granicą wynosił prawie 24%.

 • Prywatne korporacje produkują głównie ogólną i stomatologiczną opiekę ambulatoryjną.

Długoterminowa opieka zdrowotna stanowi również znaczną część wydatków na opiekę zdrowotną w Norwegii, z 28% w 2017 roku. Odsetek ten jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi krajami OECD.

 • Kraje skandynawskie i Holandia również wykorzystują dużą część swoich wydatków na zdrowie na te usługi.

 • Samorząd lokalny, który jest odpowiedzialny za długoterminową opiekę szpitalną i opiekę domową, wyprodukował ponad 89% usług związanych z opieką długoterminową związanych ze zdrowiem, zawartych w norweskich wydatkach na opiekę zdrowotną w 2015 roku.

Około 11% aktualnych wydatków zdrowotnych Norwegii wykorzystuje się na towary medyczne. W porównaniu z innymi krajami OECD udział ten jest niski.

 • Tylko produkty farmaceutyczne kupowane bez recepty są zaliczane do tej kategorii.

 • Większość towarów medycznych uwzględnionych w bieżących wydatkach na opiekę zdrowotną w Norwegii w 2015 roku pochodziła z importu, a pozostała część była produkowana w prywatnych korporacjach.

► Zawodowy tłumacz to najrozsądniejsze rozwiązanie jeśli pilnie potrzebujesz wsparcia w tłumaczeniu ważnych informacji lub dokumentów z języka polskiego na norweski lub z języka norweskiego na polski.