Certyfikaty języka angielskiego: egzamin Cambridge

Egzaminy Cambridge, czyli jak się w tym wszystkim nie pogubić

Znajomość języków obcych jest zawsze w cenie – nawet, gdy nie zamierzamy wyjeżdżać z Polski na dłużej. Dość tylko powiedzieć, że odsetek Polaków niewładających żadnym językiem obcym systematycznie spada, a według najnowszych danych już ledwie 44% procent nie umie się dogadać w języku innym niż polski. Języki obce nauczane są przez cały dwunastoletni okres obowiązkowej edukacji, dlatego możemy mieć pewność, że obecna młodzież nie doświadczy w przyszłości żadnych barier komunikacyjnych. Jednak znajomość języka to tylko jeden krok do sukcesu na rynku pracy – potrzebne jest również odpowiednie potwierdzenie poziomu znajomości określonego języka obcego. A przeglądając certyfikaty języka angielskiego, można naprawdę zwariować. Same tylko egzaminy Cambridge posiadają trzy odmiany – którą z nich wybrać? Czas sprawdzić, na czym polegają poszczególne egzaminy Cambridge!

Dlaczego egzaminy Cambridge są takie ważne?

Przeglądając liczne fora bardzo często można natknąć się na pytania o egzaminy Cambridge. Widać wyraźnie, że są one niezwykle istotne dla wielu ludzi, co zresztą znajduje swoje odbicie w popularności egzaminów: dość tylko powiedzieć, że każdego roku odbywa się kilkanaście ogólnopolskich egzaminów! Ale dlaczego certyfikat znajomości języka angielskiego jest aż tak istotny?

 1. Umożliwia podjęcie studiów za granicą – certyfikaty wydawane m.in. przez Cambridge otwierają drogę do wszystkich uczelni zagranicznych, zaś te trudniejsze certyfikaty umożliwiają podjęcie studiów w krajach anglojęzycznych.

 2. Zwalnia z obowiązku uczęszczania na lektorat na uczelniach w Polsce – osoby posiadające certyfikat na poziomie B2 mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązkowych zajęć z języka angielskiego na uczelniach lub o rozpoczęcie nauki innego języka obcego.

 3. Zwalnia z egzaminu doktorskiego – określone certyfikaty umożliwiają automatyczne otrzymanie najwyższej oceny z egzaminu z języka obcego.

 4. Pozwala otrzymać obywatelstwo kraju anglosaskiego – każdy kraj, oprócz szeregu innych wymagań, oczekuje od osób ubiegających się o obywatelstwo znajomości języka na poziomie B2/C1.

 5. Pozwala otrzymać prawo do osiedlenia się na stałe w krajach anglojęzycznych – w przypadku starań o status osoby osiedlonej w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Poziom znajomości języka CEFR – na czym polega poziom B2?

CEFR (Common European Framework of Reference), czyli Europejski System Opisu Kształcenia to narzędzie umożliwiające określanie poziomu znajomości języka obcego. Skala poziomów to:

 • początkujący (A1, A2),

 • średniozaawansowany (B1, B2),

 • zaawansowany (C1, C2),

przy czym osoby na poziomie A1 umieją się posługiwać potocznie używanymi zwrotami i słownictwem, zaś osoby na poziomie C2 posługują się językiem obcym biegle i umieją się odnaleźć w każdej sytuacji komunikacyjnej, nie popełniając przy tym błędów. Warto pamiętać, że skala CEFR jest skalą ogólnoeuropejską i jest uniwersalna dla każdego języka. Co równie istotne, nie pokrywa się ona ze skalą punktową egzaminu IELTS (gdzie ocena 4 oznacza poziom A2/B1, ocena 6,5 to poziom B2C1, zaś ocena 9 to poziom C2).

Egzaminy Cambridge – o co chodzi z egzaminami FCE, CAE i CPE?

Aby uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego, należy przystąpić do egzaminu na odpowiednim poziomie. Rodzajów egzaminów jest sporo – warto wymienić przede wszystkim TOEFL, IELTS oraz egzaminy organizowane przez Cambridge. To właśnie te testy dają przepustkę do całego świata anglojęzycznego – jako najbardziej uznane i tworzone przez najważniejsze instytucje, tylko te certyfikaty umożliwiają m.in. podjęcie pracy za granicą czy przyznanie prawa pobytu w krajach anglojęzycznych. Ale jaka jest różnica między egzaminami FCE, CAE i CPE?

 1. FCE (Egzamin Cambridge English: First, wcześniej First Certificate in English) – jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla osób na poziomie średniozaawansowanym (B2). Bardzo często do egzaminu FCE przystępuje młodzież szkolna – wymagania programowe egzaminu nie są wygórowane, a certyfikat wystarcza m.in. do podjęcia studiów za granicą.

 2. CAE (Cambridge English: Advanced, wcześniej Certificate in Advanced English) – certyfikat istotny przede wszystkim dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii. Osiągnięcie odpowiedniego wyniku otwiera drzwi do każdej uczelni wyższej w Zjednoczonym Królestwie – a poziom egzaminu CAE określa się jako poziom studenta studiów I stopnia (minimalnie poziom C1).

 3. CPE (Cambridge English: Proficiency, wcześniej Certificate od Proficiency in English) – certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego (zbliżoną do poziomu native speakera). Najniższa ocena (Grade C) określa poziom użytkownika jako C2, co oznacza, że użytkownik posiada najwyższy możliwy poziom języka w skali CEFR.

Egzaminy Cambridge – FCE, CAE i CPE wcale nie takie różne!

Chociaż zdaje się, że każdy z egzaminów przedstawia zupełnie inny poziom, to jednak warto zauważyć, że Cambridge wytworzyło swoiste standardy obowiązujące przy okazji każdego z certyfikatów. I tak, m.in. każdy z certyfikatów Cambridge jest ważny bezterminowo, co oznacza, że – w odróżnieniu od certyfikatu IELTS – nie trzeba go cyklicznie odnawiać. Warto też zauważyć, że struktura każdego z egzaminów jest dosłownie identyczna, a testy są podzielone na następujące segmenty:

 1. Reading and Use of English – część testowa polegająca na sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem i znajomości słownictwa i zdolności zastosowania struktur gramatycznych. Pierwsza część egzaminu jest najistotniejsza – można za nią zdobyć aż 40% punktów z całego egzaminu! Trwa też najdłużej (75 minut w przypadku egzaminu FCE i 90 minut w przypadku egzaminów CAE i CPE)

 2. Writing – część polegająca na sprawdzeniu umiejętności tworzenia tekstu pisanego w języku angielskim. Za tę część można otrzymać 20% punktów z całego egzaminu, a czas jej trwania to 80 minut (w przypadku egzaminu FCE) i 90 minut (w przypadku egzaminów CAE i CPE).

 3. Listening – część testowa polegająca na sprawdzeniu umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Różne słuchanki odnoszą się do specyficznych sytuacji komunikacyjnych, zaś rolą egzaminowanego jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w teście wyboru. Za słuchanie można otrzymać 20% punktów z całego egzaminu, a część testowa trwa 40 minut w przypadku każdego z egzaminów.

 4. Speaking – część ustna egzaminu odbywająca się jako jedyna w innym dniu niż pozostałe elementy egzaminu. Część ustna odbywa się w parach w obecności dwóch egzaminatorów, a łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 20% punktów z całego egzaminu. Część ustna trwa 14 minut (w przypadku egzaminu FCE), 15 minut (w przypadku egzaminu CAE) i 16 minut (w przypadku egzaminu CPE).

Egzaminy Cambridge – na czym polegają różnice?

Trzeba jednak oddać, że każdy z egzaminów posiada swoją własną specyfikę – FCE jest egzaminem najprostszym, CAE lokuje się w środku skali, zaś CPE to egzamin zdecydowanie najtrudniejszy. Nic więc dziwnego, że każdy egzamin może skutkować zupełnie inną oceną zdającego:

 • W przypadku egzaminu FCE skala ocen przedstawia się następująco:

Mniej niż 140 pkt – egzamin niezaliczony
140 – 159 pkt – ocena Level B1 (poziom B1)
160 – 172 pkt – ocena Grade C (poziom B2)
173 – 179 pkt – ocena Grade B (poziom B2)
180 – 190 pkt – ocena Grade A (poziom C1)

 • Oceny dla egzaminu CAE kształtują się w taki sposób:

Mniej niż 160 pkt – egzamin niezaliczony
160 – 179 pkt – ocena Level B2 (poziom B2)
180 – 192 pkt – ocena Grade C (poziom C1)
193 – 199 pkt – ocena Grade B (poziom C1)
200 – 210 pkt – ocena Grade A (poziom C2)

 • Zaś w przypadku egzaminu CPE oceny wyglądają o tak:

Mniej niż 180 pkt – egzamin niezaliczony
180 – 199 pkt – ocena Level C1 (poziom C1)
200 – 212 pkt – ocena Grade C (poziom C2)
213 – 219 pkt – ocena Grade B (poziom C2)
220 – 230 pkt – ocena Grade A (poziom C2)

Czy warto przystępować do egzaminów Cambridge?

Bez dwóch zdań, egzaminy Cambridge wiążą się ze stresem, jednak nie jest to nic porównywalnego ze stresem obecnym przed maturą. Głównym czynnikiem prowadzącym do strachu przed egzaminem są koszty przystąpienia – certyfikaty językowe z języka angielskiego do tanich nie należą. Jednak dla osób pewnych swoich umiejętności egzaminy Cambridge nie powinny stanowić żadnego problemu. A korzyści płynące z posiadania certyfikatów na pewno przysłaniają chwilowe zdenerwowanie!

Zastanawiasz się nad certyfikatem językowym? Planujesz wyprowadzkę lub studia w Wielkiej Brytanii? Sprawdź na czym polegają egzaminy Cambridge i czym się różnie FCE od CAE i PCE!